20 mar 2013

Modny od nadzwyczaj dawna

Author: siwy | Category: Biznes | Tags: , , ,

Dla wyraźnej mnogości osób, nawet tych kompletnie niezwiązanych z przemysłem budowlanym zgoła znamienity jest artykuł, jakim jest beton. Jest on bodaj jakimś z w największym stopniu głównych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Jego sława i powszechność wykorzystywania sięga wybitnie dalekich wieków rzymskich. W pierwszym okresie używania rzeczonego materiału do wytwórczości stosowane były przede wszystkim proste składniki [...]